Informacje

  • Zostań Dyplomowanym Księgowym

    Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

wyznaczyła nowy termin egzaminu na dyplomowanego księgowego - 13.12.2014 r. (część C) – 14.12.2014 r. (część D)

·         termin składania wniosków do 21.11.2014 r.

Egzamin będzie przeprowadzany równolegle w Katowicach, Rzeszowie i Warszawie.

Wnioski* o dopuszczenie do egzaminu (dostępne na http://www.dk.skwp.pl/files/zg/dk/wniosek%20kandydat.doc) można przesyłać drogą elektroniczną na adres pawel.krzywina@skwp.pl lub listownie:

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Dział Certyfikacji

00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5

*Na zgłoszeniu należy dopisać miasto, w którym ma być zdawany egzamin.

_________________________________________________

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.

więcej »

_________________________________________________

Uchwałą nr 755/194/2010 Zarząd Główny SKwP dokonał zmiany uchwały w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”. Zmiana ta umożliwia doktorom habilitowanym nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, specjalizującym się w rachunkowości, ubieganie się o tytuł dyplomowanego księgowego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie wniosków na adres: Biuro Zarządu Głównego SKwP, 00-443 Warszawa. ul. Górnośląska 5. Wzór wniosku

_________________________________________________

Opłaty związane z certyfikatem dyplomowanego księgowego.

więcej »

_________________________________________________

Podstawowe założenia systemu certyfikacji zawodu księgowego w Polsce – zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej.

więcej »

_________________________________________________

Europejskie rozwiązania dotyczące regulacji zawodu księgowego. (pdf.)

więcej »

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014
    • Obchody Dnia Księgowego