Informacje

  • Zostań Dyplomowanym Księgowym

    Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

_________________________________________________

Egzaminy na Dyplomowanych Księgowych w Warszawie. Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminów na dyplomowanego księgowego na 27.09.2014 r. (część C) i 28.09.2014 r.(część D).
Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu mogą przesyłać zgłoszenia
do 5.09.2014 r. (decyduje data wpłynięcia)”, na adres:
Dział Certyfikacji
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

_________________________________________________

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.

więcej »

_________________________________________________

Uchwałą nr 755/194/2010 Zarząd Główny SKwP dokonał zmiany uchwały w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”. Zmiana ta umożliwia doktorom habilitowanym nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, specjalizującym się w rachunkowości, ubieganie się o tytuł dyplomowanego księgowego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie wniosków na adres: Biuro Zarządu Głównego SKwP, 00-443 Warszawa. ul. Górnośląska 5. Wzór wniosku

_________________________________________________

Opłaty związane z certyfikatem dyplomowanego księgowego.

więcej »

_________________________________________________

Podstawowe założenia systemu certyfikacji zawodu księgowego w Polsce – zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej.

więcej »

_________________________________________________

Europejskie rozwiązania dotyczące regulacji zawodu księgowego. (pdf.)

więcej »

Polecamy

    • ABC płatnika składek ZUS