Informacje

  • Zostań Dyplomowanym Księgowym

    Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

_________________________________________________

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.

więcej »

_________________________________________________

Uchwałą nr 755/194/2010 Zarząd Główny SKwP dokonał zmiany uchwały w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”. Zmiana ta umożliwia doktorom habilitowanym nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, specjalizującym się w rachunkowości, ubieganie się o tytuł dyplomowanego księgowego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie wniosków na adres: Biuro Zarządu Głównego SKwP, 00-443 Warszawa. ul. Górnośląska 5. Wzór wniosku

_________________________________________________

Opłaty związane z certyfikatem dyplomowanego księgowego.

więcej »

_________________________________________________

Podstawowe założenia systemu certyfikacji zawodu księgowego w Polsce – zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej.

więcej »

_________________________________________________

Europejskie rozwiązania dotyczące regulacji zawodu księgowego. (pdf.)

więcej »

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
    • Rachunkowość i podatki
    • Obchody Dnia Księgowego