Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny.

Skład Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej w kadencji 2015-2018:

 1. prof. UE dr hab. Józef Pfaff  – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Walińska – zastępca przewodniczącego
 3. dr Władysław Fałowski – sekretarz
 4. Wojciech Bernat – członek
 5. Irena Izbiańska – członek
 6. Anna Janik-Czop – członek
 7. Iwona Karpińska – członek
 8. Andrzej Skórzewski – członek
 9. Krzysztof Sobala – członek
 10. dr Małgorzata Szulc – członek
 11. Katarzyna Tomala – członek

Komisja  działa na podstawie Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej .

Podstawowym zadaniem GZKE jest przeprowadzanie egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Polecamy

  • Kaledarium
  • Filmy
  • Księgowi Przyszłości
  • Folder SKwP
  • Etyka zawodowa w rachunkowości